Par mums

Izgatavojam pilsētbūvnieciskos, reljefu, ēku, telpu interjera detaļu, scenogrāfijas maketus utt.

Maketi pieejami visos iespējamos mērogos – 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000 var arī 1:187, vai 1:113 vai vēl kādā citā mērogā.

Arhitektūras maketu izgatavošanai izmantoju plastmasu, organisko stiklu, līmplēves, plēves, papīru, kartonu, koku, metālu u.c. materiālus pēc vajadzības. Maketi var būt vienkrāsaini, krāsaini, raibi utt. Viss atkarīgs no pasūtītāja vēlmēm. Maketu detalizācijas pakāpe ir atkarīga no izvēlētā mēroga. Var būt arī izjaucami maketi – ar noņemamu jumtu ēkai, lai parādītu iekšsienas un t.m.l.

Maketi ir noderīgi projektu saskaņošanai būvvaldē, plenēriem, reprezentācijas pasākumiem, arhitektūras un celtniecības izstādēm, nekustamā īpašuma pārdošanai, investoru pārliecināšanai, diplomdarbiem arhitektūras fakultātē un jebkuriem citiem mērķiem, arī sevis un citu iepriecināšanai.

Veicam ēku, būvju un telpu grupu uzmērīšanu projektēšanas vajadzībām, nomas līgumiem, tirgus vērtības noteikšanai, uc. vajadzībām. Kā arī uzmērīšanas laikā varam veikt uzmērāmā objekta fotofiksāciju.